Brug tussen beleid en praktijk van het platteland

Puur Platteland

Puur Platteland is een bedrijf dat een brugfunctie wil vervullen tussen beleid en praktijk van het platteland. De praktijk voelt zich vaak onbegrepen, het beleid worstelt met uitvoering. Door beleid en praktijk dichter bij elkaar te brengen is de kans groter dat beleid succes heeft en dat komt ten goede aan het platteland. Om deze brugfunctie te vervullen heeft Puur Platteland twee belangrijke peilers: Proces en Communicatie. Zonder communicatie met de partijen om wie het draait, heeft een proces minder slagingskans. In gesprek gaan met boeren, burgers en beleidsmedewerkers voor en tijdens het maken van (proces)plannen is de kerngedachte van Puur Platteland.

Activiteiten Puur Platteland

Proces en Communicatie zijn de peilers van Puur Platteland. Om deze twee peilers optimaal te benutten is een scherpe analyse en het helder verwoorden van de verkregen informatie cruciaal. Dit betekent in de praktijk het analyseren van het onderwerp door actoren te betrekken en te interviewen. Vervolgens kan deze heldere probleemanalyse een goede basis zijn voor het schrijven van een procesplan, waarbij in de uitvoering van het proces communicatie met betrokken partijen centraal staat, zonder dat de slagvaardigheid verdwijnt.

Met bovenstaande aanpak is Puur Platteland een uitstekende kwartiermaker van plattelandsprojecten. Wilt u een onderwerp op de kaart zetten dan scherpen wij dit onderwerp aan, brengen het onder de aandacht en maken een plan. Voor beleidsmakers kan dit een uitvoeringsgericht beleidsplan zijn, voor plattelanders een plan om bij beleidsmakers onder de aandacht te brengen.

Puur Platteland kunt u ook benaderen om rapportages te laten schrijven over het platteland. Een bijzondere gebeurtenis, nieuwe ontwikkelingen, een vergeten waarde of het gewoon in beeld brengen van een prachtig stukje Nederland, wij schrijven het voor u.

Samenvattend kunt u Puur Platteland inschakelen voor:

Als u kiest voor Puur Platteland dan kiest u voor zorgvuldigheid en kwaliteit maar ook voor doelgerichtheid en slagvaardigheid.

Wie is Puur Platteland

Puur Platteland is in 2009 opgericht door Klaske Ypma. Na 13 jaar werkervaring bij het bedrijfsleven, de semi-overheid en overheid heeft Klaske Ypma besloten om twee voorliefdes te combineren: het platteland en communicatie. Haar ruime ervaring in projectmatig werken, procesmanagement en communicatie bieden haar de ideale basis om verder te gaan als zelfstandig ondernemer op het thema platteland.

Klaske Ypma is een optimistische, gedreven geografe met een open persoonlijkheid. Zij werkt graag samen met anderen en is communicatief zeer vaardig. Eveneens is Klaske concreet en praktisch ingesteld en gaat zij doel- en resultaatgericht te werk. Bovendien werkt zij goed zelfstandig en neemt graag initiatieven. Zij is creatief en kan deze creativiteit kwijt bij het sturen van processen, maar ook in het beeldend maken van abstracte problemen. Haar sterke analytisch vermogen komt daar bij goed van pas.

Werkervaring
2009    Oprichting Puur Platteland
2008-2009   Provincie Utrecht, Afdeling Inrichting Landelijk Gebied
adviseur en deelprogrammamanager Agenda Vitaal Platteland
2007-2008   Freelance journalist
2001-2007   Grontmij, adviseur, projectleider en procesmanager ruimte, water en natuur
1996-2001   Alterra (onderzoeksinstituut voor het landelijk gebied)
onderzoeker en projectleider ruimte & landschap en water & milieu

Wie is Klaske Ypma
"Ik ben opgegroeid op het Friese platteland en dat is de basis geweest voor mijn interesse voor het landelijk gebied. Struinen over het land, gesprekken aan de boerentafel, het leven in de kleine kernen en de ontdekking van de verschillende waarden van het platteland. Want het platteland heeft veel te bieden; een vaak prachtig landschap, weidsheid, rust, inkomen, natuur en leven. Ik hoop met mijn werk een bijdrage te leveren aan het stroomlijnen van het spanningsveld tussen de waarden van het platteland en de ontwikkelingen die kansen en bedreigingen kunnen zijn voor het platteland."

Contact

Visitekaartje   

Klaske Ypma

06-30452435
 
klaske.ypma@puurplatteland.nl
www.puurplatteland.nl
 
Rabobank 1527.16.947
BTW NL110521420B01
K.v.K. 30268394